مهارت همکاری متقابل را به فرزندتان یاد دهید. به گزارش تبیان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان سارا فغانپور روانشناس اظهار داشت: برای اینکه فرزندتان مفهوم همکاری را یاد بگیرد، به او یاداوری کنند که در ازای همکاریش با شما، با او همکاری خواهید کرد. وی تصریح کرد: اگر فرزندتان از شما تقاضایی دارد که انجامش اسیبی به او نمی زند سعی کنید اجازه انجام کار را به او داده و در موقعیت های مشابه هنگامی که شما خواسته ای دارید در مواجه با امتناع وی، یادآوری کنید که اگر همکاری نکند دیگر از جانب شما نیز همکاری ن ...

مهارت همکاری متقابل را به فرزندتان یاد دهید

 
خبرگزاری

به گزارش تبیان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان سارا فغانپور روانشناس اظهار داشت: برای اینکه فرزندتان مفهوم همکاری را یاد بگیرد، به او یاداوری کنند که در ازای همکاریش با شما، با او همکاری خواهید کرد.

وی تصریح کرد: اگر فرزندتان از شما تقاضایی دارد که انجامش اسیبی به او نمی زند سعی کنید اجازه انجام کار را به او داده و در موقعیت های مشابه هنگامی که شما خواسته ای دارید در مواجه با امتناع وی، یادآوری کنید که اگر همکاری نکند دیگر از جانب شما نیز همکاری نخواهد دید.

این روانشناس ادامه داد: اغلب والدین در هنگام اصرار ورزیدن فرزند ، تسلیم خواسته او شده و حتی در موقعیت هایی که انتظار همکاری با فرزندشان را دارند از کمک انها  استفاده نمی کنند چرا که معتقدند انها نمی توانند به درستی همکاری کنند.

فغانپور گفت: اما والدین باید در نظر داشته باشند که همین کمک نگرفتن ها به خودی خود این پیام را به فرزند می دهد که انها می توانند بدون انجام هیچ گونه تلاشی هر چه که می خواهند را بدست آورند.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه